Waldemar Sługocki

Lubuskie doświadczenia w wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej

21,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 136

Format: B5

Rok wydania: 2004

Kategoria:

Opis

Celem pracy jest przedstawienie genezy i ewolucji bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej, którą otrzymało województwo lubuskie w kontekście pomocy przyznanej Polsce w latach 1990-2003. Brak publikacji traktującej o wykorzystaniu środków przedakcesyjnych w Lubuskiem, zainteresowanie tą problematyką oraz bezpośrednie zaangażowanie autora w ten proces był inspiracją do przygotowania niniejszej pracy. […] W prezentowanej pracy wykorzystano przede wszystkim materiały źródłowe oraz opracowania traktujące o problemach integracji Polski z Unią Europejską, funduszach przedakcesyjnych i polityce regionalnej.

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści