Lilla Młodzik

Kultura współdziałania służby ochrony bezpieczeństwa publicznego na przykładzie funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

36,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 248

Format: B5

Rok wydania: 2018

Opis

Bez powszechnego i umiejętnego współdziałania ani rozwój ludzkiej cywilizacji, ani jej wielkie osiągnięcia nie byłyby możliwe. To samo można powiedzieć o organizacjach. Problematyką szeroko rozumianego współdziałania zajmują się różne dyscypliny nauki. Wśród nich należałoby wymienić: socjologię, psychologię, nauki o polityce, nauki o zarządzaniu, a w węższym zakresie – zarządzanie publiczne (Sudoł i Kożuch, 2010, s. 382-401) oraz nauki o bezpieczeństwie. Niezbędne wydaje się przy tym ukazanie problematyki współdziałania w ujęciu prakseologicznym.
Terminem pierwotnym w stosunku do „współdziałania” jest „działanie”, które można ogólnie określić jako świadome przekształcanie rzeczywistości, szczegółowo natomiast – jako świadome zmierzanie do określonego celu w danych warunkach, za pomocą właściwych środków, dokonujące zmiany istniejącej rzeczywistości (Kotarbiński, 1969, s. 352).

[Ze wstępu]

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści