Anna Ratke-Majewska, Waldemar Rogowski

Kościół katolicki wobec autorytaryzmu i integryzmu. Przypadek Hiszpanii, Chile i Bractwa św. Piusa X

20,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 116

Format: B5

Rok wydania: 2019

Opis

Kościół katolicki funkcjonujący w ramach podmiotu państwowego nie jest w stanie trwać w pełni poza państwem, działać bez interakcji z jego instytucjami,
z pominięciem tworzonego w jego ramach porządku prawnego. Tak samo nie może funkcjonować w oderwaniu od zjawisk występujących w nim samym, ignorując nurty budowane w granicach wspólnoty katolickiej. Dlatego też relacje
dwustronne na linii Kościół katolicki–państwo są tak samo nie do uniknięcia, jak wzajemne kontakty różnorodnych postaw reprezentowanych na płaszczyźnie
Kościoła katolickiego, istniejących przecież także w ramach poszczególnych państw. Co istotne, władze państwowe współtworzą stosunki z instytucjami kościelnymi,
kreując politykę wyznaniową państwa, Kościół katolicki z kolei – ma pewną możliwość nadawania kształtu owym relacjom jako jedna z sił oddziałujących
zarówno na państwo, jak i żyjące w nim społeczeństwo. Tym sposobem Kościół katolicki ustosunkowuje się do otaczającej go i tworzonej przez niego rzeczywistości, choć nie zawsze z równie silnym zamierzonym skutkiem.
[frg. wstępu]

 

Dodatkowe informacje

Redaktor

,

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści