Barska Anetta

Konsumenci pokolenia Milenium na rynku innowacyjnych produktów żywnościowych na obszarach przygranicznych Polski, Niemiec, Czech i Słowacji

46,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 304

Format: B5

Rok wydania: 2019

Kategoria:

Opis

Rozwój ekonomiczno-społeczny gospodarek i zmiany strukturalne oraz technologiczne
zachodzące nieustannie w otoczeniu w sposób istotny wpływają na ewolucję
postaw i zachowań konsumentów zarówno na rynku, jak i w innych sferach życia społecznego.
Pod wpływem postępujących procesów globalizacyjnych i konwergencyjnych,
a z drugiej strony dezintegracyjnych i dywergencyjnych, nowych technologii, zmian
sposobu komunikowania się, przekształceniu ulegają potrzeby konsumentów i sposoby
ich zaspokajania. Wiążą się z tym sposoby podejmowania decyzji nabywczych. Badania
zachowań konsumentów są jednym z podstawowych problemów teorii ekonomii.
Z naukowego punktu widzenia – pozwalają one na weryfikację różnych, często
złożonych teorii ekonomicznych, poznawczych, ekonomiczno-psychologicznych, kulturowych
oraz społeczno-psychologicznych (Antonides i van Raaij, 2003). Z punktu
widzenia praktyki gospodarczej – są one pomocne w zrozumieniu i prognozowaniu
popytu na produkty, co ułatwia menedżerom budowanie skutecznych strategii marketingowych.
Jak wskazują Krystyna Mazurek-Łopacińska oraz Magdalena Sobocińska
(2014), wiedza o konsumentach ma charakter kumulatywny, a jej pogłębianie wymaga
uwzględniania różnych perspektyw badawczych, co uzasadnia permanentne podejmowanie
tej tematyki badawczej.

[Ze wstępu]

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści