Katarzyna Sierakowska

Kobieta w gospodarstwie domowym. Ziemie polskie na tle porównawczym

39,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 348

Format: B5

Rok wydania: 2012

Kategoria:

Opis

W niniejszym tomie Kobieta w gospodarstwie domowym. Ziemie polskie na tle porównawczym zaprezentowano wyniki badań nad rolą kobiety w gospodarstwie domowym, przede wszystkim na ziemiach polskich, podjęte przez naukowców związanych z Komisją Historii Kobiet przy Komitecie Nauk Historycznych PAN oraz znawców problematyki z wielu ośrodków naukowych w kraju. W swoich studiach i szkicach autorzy starali się wskazać, opisać i przybliżyć różne aspekty związane ze specyfiką ról kobiet jako pań domu w poszczególnych grupach i środowiskach społecznych i wyznaniowych w szerokiej perspektywie czasowej. Położyli nacisk na aspekt kulturowy i rolę kobiety jako kreatorki nowych wzorów w gospodarstwie domowym, m.in. w sferze nawyków żywieniowych, higienicznych i obyczajowych. Ważnym elementem prezentowanych badań okazała się próba oglądu gospodarstwa domowego przez pryzmat prądów emancypacyjnych oraz dyskusji, zwłaszcza XX-wiecznej, dotyczącej godzenia pracy domowej z pracą poza domem. W kontekście zmian pozycji kobiety w społeczeństwie nie sposób było uciec od pytania o definiowanie kobiecości oraz również, w jakim stopniu i czy w ogóle opinia publiczna r-eagowała na zachodzące zmiany. Czy była im przeciwna, a może raczej stwarzała mechanizmy sprzyjające redefiniowaniu ról domowych i rodzinnych kobiet? Czy zmiany zachodzące w gospodarstwie domowym przyczyniały się do poszerzania zakresu swobody kobiet, czy też utrwalały tradycyjne wzorce ról płci w społeczeństwie.
Tom składa się z dwudziestu artykułów obejmujących okres od średniowiecza do współczesności. Charakteryzują się one różnym stopniem szczegółowości. Tematyka opracowań w przedstawianej książce jest bardzo zróżnicowana ze względu na szeroko zakreślony temat badawczy. Ta różnorodność – mamy nadzieję – przyczyni się z jednej strony do pokazania bogactwa problematyki mieszczącego się w zakresie definiowanym jako gospodarstwo domowe, z drugiej zaś będzie inspirować badaczy, którzy w przyszłości zdecydują się poświęcić uwagę zagadnieniom związanym z gospodarstwem domowym. Kobieta w gospodarstwie domowym… ma układ chronologiczny, który zdaniem redaktorek najlepiej służy zaobserwowaniu kierunków długofalowych zmian.
[…] Przedstawione wyniki badań z pewnością nie odpowiadają na wiele pytań dotyczących roli kobiet w gospodarstwie domowym. Udało się jednak autorom zarówno poszerzyć naszą wiedzę, jak i zaprezentować nowe podejście do niektórych zagadnień. Zdajemy sobie sprawę, że przedstawiany Czytelnikom tom nie wyczerpuje w pełni tytułowej problematyki, zaś opracowania tylko sygnalizują pewne kwestie. Mamy jednak nadzieję, że staną się one inspiracją dla przyszłych badań.

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści