Marzena Magda - Adamowicz

Jakość dzieciństwa twórczych dzieci 7-9 – letnich w perspektywie rodzinnej i lokalnej

55,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 324

Format: B5

Rok wydania: 2018

Kategoria:

Mimo gwałtownych przemian cywilizacyjnych, nadal najczęściej wyobrażamy sobie
i charakteryzujemy dzieciństwo jako okres beztroski, zabawy, spokoju i miłości. Jednak
nasze dzieci żyją w złożonej, cały czas zmieniającej się rzeczywistości społecznej, która
stawia im wyższe jakościowo wymagania. Współczesne dziecko stosunkowo wcześnie
musi konfrontować się z wieloma i różnorodnymi trudnościami. Dziecko bardzo
wcześnie się styka z nadmiarem dóbr majątkowych, co wymaga od niego dokonywania
wyborów, określa pragnienie dorównania rówieśnikom, które rodzi rywalizację na tle
materialnym i chęć bycia najlepszym. Istnieje też duża presja rodziców dążących do
tego, aby ich dziecko było najlepsze jako uczeń i człowiek. To dziecko musi dostosować
się do warunków społecznych i rodzinnych, mając być jednocześnie samodzielnym,
aktywnym, refleksyjnym, spełniając w ten sposób oczekiwania rodziców.
Ponowoczesność XXI wieku dopuszcza w życiu dziecka wielorakość dyskursów,
zróżnicowane paradygmaty, odmienność postrzegania i interpretowania świata, brak
uniwersalnych wartości, przepływ wielu informacji, często sprzecznych (Melosik, 1995,
2013). Ta wieloznaczność i niedookreślenia mogą stwarzać poczucie niepewności, zagrożenia
i zagubienia.

[Ze wstępu]

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Brak dodanego spisu treści