Dariusz Dolański

In Gremium tom 10

33,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 306

Format: B5

Rok wydania: 2016

Kategorie: ,

Opis

Artykuły
Diana Guarisco, Ossa Quirini. Romulus’ mortality and apotheosis between Caesar and Augustus Tiziana Carboni, Poeti in gara e pubblica rappresentazione: indagine epigrafica sui certamina poetarum
Krzysztof Benyskiewicz, Jan Długosz jako kronikarz dziejów Podniestrza w I połowie XII wieku
Kamil Wasilkiewicz, Posiadłości kameralne mistrzów baliwatu brandenburskiego joannitow na obszarze diecezji lubuskiej do końca XV wieku − zarys problematyki
Agnieszka Korczyńska, Rola i pozycja kobiety w staropolskich ekonomikach
Ireneusz Wojewódzki, Kampania 1814 roku we Francji w świetle „Gazety Krakowskiej”
Aleksandra Wesołowska, „Tyran prosi o rękę najładniejszej z niewiast polskich” − obraz małżeństwa Joanny Grudzińskiej i Wielkiego Księcia Konstantego w świetle pamiętników
Ewa Nodzyńska, „Sammlung Ogoleit”: Goethe, Faust, Bauer. Zielonogórski fragment kolekcji gorzowskiego księgarza
Sergiusz Łukasiewicz, Działalność Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi w województwie wileńskim w latach 1930-1935
Rafał Brasse, O heroizmie etycznym idei słowa-czynu w poemacie Tadeusza Gajcego „Do potomnego”
Michał Trojanowski, Działania 2 Poznańskiego Oddziału Wojsk Ochrony Pogranicza przeciwko grupom zbrojnym na terenie pogranicza
Artur Patrzylas, Totalitaryzm w historii kina science fiction Wioletta Husar, Cataluna como un estado? Rozważania wokół secesji Katalonii
Mirosława Szott, „Geografia otwarta”. Obraz wyśnionego miejsca w wierszach Wojciecha Śmigielskiego

Artykuły recenzyjne
Przemysław Szpaczyński, Porównanie Zygmunta III z Zygmuntem I. Na marginesie książki Jerzego Besali, Zygmunt I Stary i Bona Sforza, Poznań 2012, Zysk i S-ka, ss. 730
Przemysław Szpaczyński, Zygmunt III a Kościół w Rzeczypospolitej. Na marginesie książki Dariusza Kuźminy, Wazowie a Kościół w Rzeczypospolitej, ASPRA-JR, Warszawa 2013, ss. 352
Małgorzata Mikołajczak, Pochwała inności
Małgorzata Mikołajczak, Z postmodernistycznego labiryntu do rzeczywistości. O praktykowaniu „lektury elementarnej”

Recenzje
Anna Marta Dworak, Obrazy Rosjan w pamiętnikach z lat 1828-1835, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 256, Jakub Rawski

Sprawozdania
Odkrywanie krajobrazu Środkowego Nadodrza – sprawozdanie z projektu naukowo-badawczego, Joanna Kietlińska
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły − Jana Pawła II”, Krystian Saja

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści