Ryszard Asienkiewicz

Humanistic and Social Issues of Physical Education

25,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 142

Format: B5

Rok wydania: 2011

Opis

Zgodnie z etymologią terminu „antropologia”, właściwym przedmiotem tej dyscypliny jest człowiek w jego wszystkich aspektach: społecznym, kulturowym, psychologicznym i fizycznym. Obszary badawcze antropologii dotyczą nie tylko różnorodności, ale przede wszystkich odmienności, rozmaitości człowieka, form jego życia i związków między nimi. Szczególnego znaczenia nabierają badania związane z antropologią pedagogiczną, zajmującą się biologicznymi, kulturowymi i społecznymi aspektami edukacji i wychowania. Jej głównym celem jest transmisja kulturowa w przestrzeni kulturowej człowieka w aspekcie kształcenia (nauczania, edukacji i wychowania), rozwój osobowości, łączność jednostek i grup z kulturą – inkulturacja (edukacja w zakresie wyboru świata idei, wartości, świadomości społecznej, obrzędowości). Jej przedmiotem jest człowiek widziany jako istota zdolna do bycia wychowywanym i kształconym oraz potrzebującym wychowania i kształcenia (edukacji). Wychowanie fizyczne jako jedna ze składowych kultury fizycznej, ukierunkowane jest na kształtowanie i podtrzymywanie wysokiej sprawności fizycznej w jej osobniczym i populacyjnym ujęciu. Przez ruch (jako podstawową formę wychowania fizycznego) wpływa na procesy biologiczne przyczyniając się do podtrzymywania i kształtowania zdrowia społeczeństwa. Szczególne znaczenie ma wychowanie fizyczne w okresie progresywnego rozwoju dzieci i młodzieży, przygotowując młode pokolenie do pełnienia w przyszłości nowych funkcji i ról społecznych. Zawarte w prezentowanej monografii rozdziały, to teksty oryginalne, oparte na badaniach indywidualnych i zespołowych ukazujące szeroki zasięg zainteresowań wyrażający się w całościowym spojrzeniu na człowieka. Mam nadzieję, że zamieszczone w monografii prace będą inspiracją do podejmowania nowych badań auksologicznych w różnych środowiskach związanych z ochroną i promocją zdrowia

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści