Wojciech Strzyżewski

Historia Zielonej Góry. Najnowsze dzieje miasta po 1989 roku. Tom III

93,00 

Oprawa: Twarda

Ilość stron: 804

Format: B5

Rok wydania: 2022

Kategoria:

Opis

W 2022 r. minęło dokładnie 10 lat od wydania drugiego tomu Historii
Zielonej Góry, w którym opisane zostały dzieje miasta do 1989 r.
Zgodnie z zapowiedzią zawartą w zamieszczonym tam wstępie
oddajemy do rąk Czytelników tom trzeci Historii Zielonej Góry.
Jego tematyka obejmuje najważniejsze, zdaniem autorów, wydarzenia
z najnowszych dziejów miasta po 1989 r. Opisane 30-lecie
obfitowało w sytuacje, które trwale zmieniły obraz Zielonej Góry
we wszystkich dziedzinach życia. Zmiany ustrojowe i odrodzenie
samorządu terytorialnego po 1989 r. spowodowały, że miasto stało
się znaczącym ośrodkiem administracyjnym i politycznym. Od
1999 r. Zielona Góra uzyskała status miasta na prawach powiatu,
stała się siedzibą zielonogórskiego powiatu ziemskiego oraz jedną
z dwóch stolic, wraz z Gorzowem Wielkopolskim, województwa
lubuskiego, z ulokowanym w mieście sejmikiem wojewódzkim
i marszałkiem. Ważnym wydarzeniem było również włączenie
w 2015 r. w granice miasta okalającej Zieloną Górę gminy wiejskiej
i utworzenie z niej dzielnicy Nowe Miasto.

[frg. wstępu]

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści