Marek Biszczanik

Grünberg in Schlesien. Językowy obraz dziejów miasta w monografii Hugona Schmidta (1922) i jego źródłach. Studium Filologiczne, vol. 1

58,00 

Oprawa: Twarda

Ilość stron: 534

Format: B5

Rok wydania: 2021

Opis

Od tych właśnie kilku skromnych słów wstęp do dzieła swojego życia rozpoczął zielonogórzanin
i miłośnik Zielonej Góry z końca XIX i początku XX wieku – kronikarz, nauczyciel i archiwista miejski – Hugo Schmidt. Te same słowa w niemalże sto lat później wypowiedzieć mógłby, oddając w ręce zielonogórzan owoc swej pracy, także i autor niniejszego polskojęzycznego opracowania i analizy części wstępnej dzieła tego niezwykłego człowieka, również rodowity zielonogórzanin i również miłośnik naszego miasta oraz jego dziejów, zarówno tych dawnych – niemieckich,
jak i powojennych – polskich, choć człowiek zupełnie innej epoki w dziejach miasta – przełomu stuleci XX i XXI.
Z zamiarem wykonania ze wszech miar interdyscyplinarnie zakrojonego, przede wszystkim jednak filologiczno-translatorycznego studium nad treściami zawartymi w monografii Hugona Schmidta oraz – co niezwykle istotne – źródeł przezeń wykorzystanych,
nosiłem się już od bardzo wielu lat, lecz intensywna działalność naukowa nie pozwoliła mi w tym okresie na wiele więcej niż na ułożenie co najwyżej koncepcji i zarysu cyklu monografii, traktujących o treściach zawartych w dawnych tekstach zielonogórskich autorów-dziejopisów, którą niniejszy tom ma otwierać.

[frg. wstępu]

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści