Maciej Kłodawski, Martyna Łaszewska - Hellriegel

Granice prawoznawstwa wobec etyki, praw człowieka i prawa karnego, Acta Iuridica Lebusana vol. 10

24,00 

Ilość stron: 192

Format: B5

Rok wydania: 2018

Opis

Szanowny Czytelniku, oddajemy do Twoich rąk monografię poświęconą zagadnieniom
z zakresu prawoznawstwa graniczącymi z innymi obszarami nauki. Udało nam się w niej skompletować artykuły młodych, świetnie zapowiadających się naukowców,
pochodzących z różnych polskich i zagranicznych ośrodków badawczych.
Przedstawiają oni poszczególne zagadnienia w trzech oddzielnych rozdziałach
monografii.
W pierwszym rozdziale zatytułowanym „Etyka” znajdujemy artykuł autorstwa Błażeja Kmieciaka z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pt. Etyczne oraz prawne wyzwania przeprowadzania eksperymentów badawczych na ludziach. Wybrane uwagi
na tle doniesień medialnych. W prezentowanym artykule podjęta została analiza
dwóch przypadków dotyczących eksperymentów medycznych.

[frg. wstępu]

Dodatkowe informacje

Redaktor

,

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści