Anna Najbar, Bartłomiej Najbar, Magdalena Wieczorek

Gady powiatu zielonogórskiego i miasta Zielona Góra

27,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 126

Format: B5

Rok wydania: 2017

Kategorie: ,

Opis

Gady powiatu zielonogórskiego i miasta Zielona Góra są kolejną z serii planowanych
monografi i, poświęconych zwierzętom i roślinom występującym w tej części zachodniej
Polski. Pierwszą z serii była praca Ptaki powiatu zielonogórskiego, która ukazała
się nakładem Ofi cyny Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego i nawiązywała
do historycznych oraz współczesnych obserwacji tej grupy kręgowców (Czechowski
i in. 2016). Podobnie jak uczyniono to przy opisach ptaków, również w niniejszej
publikacji staraliśmy się odnosić aktualne obserwacje gadów do dawniejszych informacji,
zebranych przede wszystkim w latach 20. XX wieku przez zielonogórskiego
przyrodnika, powiatowego pełnomocnika ds. ochrony przyrody i zarazem nauczyciela
Kurta Gruhla w jego publikacji Tier- und Pfl anzenwelt des Kreises Grünberg in Schlesien
und seiner näheren Umgebung (1929). Autor ten, co prawda, bardzo mało miejsca
poświęcił gadom (np. w porównaniu z ptakami), ale i te dane można przypomnieć
i niekiedy skonfrontować z dzisiejszą wiedzą. Niestety równie mało informacji o faunie
tej części ówczesnego Śląska można odnaleźć w innych historycznych publikacjach,
na przykład w dziele Ferdinanda Paxa Wirbeltierfauna von Schlesien. Faunistische und
tiergeographische Untersuchungen im Odergebiet (1925) czy w cyklicznie wydawanym
lokalnym „Grünberger Hauskalender: Heimatkalender für die Kreise Grünberg und
Freystadt […]” (np. 1926).

[ze wstępu]

Dodatkowe informacje

Redaktor

, ,

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści