Małgorzata Mikołajczak

Filologia Polska 5. W stronę literatury i języka

33,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 416

Format: B5

Rok wydania: 2013

Opis

Spis treści:

W stronę literatury

Małgorzata Mikołajczak
, Słowo od redaktora
Romuald M. Jabłoński, O „Psalmie 22”
Grzegorz Kubski, Niewiasta, smok i „jasne wyżyny bohaterstwa” w relekturze Apokalipsy św. Jana podanej przez Tadeusza Zielińskiego
Czesław P. Dutka, „Szachy” Jana Kochanowskiego w wybranym aspekcie kultury renesansu
Radosław Sztyber, Wojciecha Dembołęckiego „wywodowa” koncepcja władzy i własności
Dorota Kulczycka, Maronici we wspomnieniach podróżnych, pielgrzymów i misjonarzy doby romantyzmu (Lamartine, Nerval, Hołowiński, Skórzewski, Laassner, Tarnowski i inni)
Marta Ruszczyńska, Wieszcz w krytyce literackiej XIX wieku
Jakub Rawski, Wampiryzm w „Dziadach” Adama Mickiewicza
Leszek Libera, „Chyba się nauczę pić…”
Ireneusz Sikora, „Jest upostaciowaniem wyobraźni…” Eliza Orzeszkowa czyta Słowackiego
Joanna Wawryk, Inspiracja i nowatorstwo. O wpływach orientalnych w twórczości Bolesława Leśmiana
Maria Jazownik, O statusie genologicznym „Monsalwatu” Artura Górskiego
Małgorzata Mikołajczak, Czy piękno ocala? O jednym z wątków dialogu Herbert – Norwid
Dorota Poślednia, Przypisy do historii. Dzieje świata w esejach Zbigniewa Herberta („Barbarzyńca w ogrodzie”, „Martwa natura z wędzidłem”, „Labirynt nad morzem”)
Beata Hebzda-Sołogub, Grupa poetycka „Niezapłacony Rent” z Chicago
Anna Szóstak, Porachunki z historią i groteskowa wizja Polski współczesnej w „Dzidzi” Sylwii Chutnik
Dorota Amborska-Głowacka, Uczeń przed ekranem
Jerzy Domagalski, Aforyzm i fragment. Kilka uwag porządkujących i różnicujących pojęcia

W stronę języka

Katarzyna Węgorowska
, Słowo od redaktora
Jerzy Brzeziński, Językoznawstwo zielonogórskie w latach 1971-2004
Joanna Gorzelana, Biblizmy i aluzje biblijne w powieści Kornela Makuszyńskiego „Szatan z siódmej klasy”
Joanna Frejman, Aksjologiczno-kulturowy aspekt leksyki kolorystycznej w futurystycznej wizji świata. Rozważania semantyczne
Katarzyna Grabias-Banaszewska, Dwór w Celejowie i jego mieszkanki (przyczynek do semantycznej analizy powieści Adama Jerzego Czartoryskiego pod tytułem „Pan Sędzia Deluty. Sceny z pierwszych lat panowania Stanisława Augusta”)
Józef Jaworski, Nazwy broni i urządzeń obronnych w tekstach publicystycznych końca XVIII wieku
Magdalena Jurewicz-Nowak, Iwona Pałucka-Czerniak, Leksem i pojęcie „grzech” jako sposób organizowania mowy (na materiale wybranych kazań XIX-wiecznych)
Maria Roszak, Potoczne nazwy dyscyplin sportowych
Magdalena Steciąg, Dyskurs ekologiczny w debacie publicznej. Propozycja modelu cyrkulacyjnego
Marzanna Uździcka, „Opisanie różnych wiadomości Doktorskich Doświadczonych przez Franciszka Rapalskiego” jako świadectwo używania języka
Katarzyna Węgorowska, Terminologia językoznawcza w „Małym słowniku wyrazów obcych” Michała Arcta z 1911 roku
Iwona Żuraszek-Ryś, Powojenne nazwy ulic Zielonej Góry

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści