Enrico Sperfeld

Fenomennologia jako dialog. Rozwój europejskiej fenomenologii przez transfer idei między wschodem a zachodem

24,15 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 124

Format: B5

Rok wydania: 2009

Kategoria:

Opis

Spis treści m.in.:
E. Sperfeld, P. Walczak, Wstęp.
D. Szewczuk, Fenomenologia i hermeneutyka Gustawa Szpieta: uzasadnienie „naukowości” humanistyki.
E. Plawskaja, Fenomenologia i rosyjski intuicjonizm. Sołowjow, Frank i Łosski w polemice z Husslerem.
V. Kebuladze, Motywy fenomenologiczne w „Medytacjach kartezjańskich” Meraba Mamardaszwilego.
S. Gottlöber, Człowiek jako „ens amans” – obraz człowieka u Maxa Schelera jako dostęp do „Drugiego” a konstytuowanie filozofii dialogu.
A. Pastuszek, „Homo creator” – antropologiczne przesłanki estetyki fenomenologicznej Romana Ingardena.
P. Walczak, Józef Tischner a fenomenologia. Źródła filozofii znanego ucznia Romana Ingardena.

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści