Bogdan Trocha, Tomasz Ratajczak

Fantasy w badaniach naukowych. Fantastyczność i cudowność

24,15 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 230

Format: B5

Rok wydania: 2009

Opis

Niniejszy tom zawiera dziewiętnaście tekstów reprezentujących najnowsze wyniki badań z zakresu literatury i sztuki fantastycznej. Wyodrębniliśmy w nim cztery podstawowe obszary badawcze: artykuły rozpatrujące interesujące nas dzieła z punktu widzenia teologiczno-religioznawczego (dział pierwszy), analizy i przekroje historycznoliterackie na temat różnorodnych motywów i zagadnień podejmowanych w dawnych i współczesnych utworach szeroko rozumianej sztuki fantastycznej (dział drugi), szkice oddające charakter zjawisk językoznawczych (dział trzeci) oraz rozważania mieszczące się w kręgu zainteresowań bibliograficzno-księgoznawczych i (pseudo)faktograficznych (dział czwarty).

Autorami prezentowanych tekstów są uczeni polscy reprezentujący Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski, a także Akademię Pomorską w Słupsku, Kolegium Nauczycielskie im. G. Piramowicza we Wrocławiu oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida w Zielonej Górze. Rozważania teologiczno-religioznawcze rozpoczyna artykuł ks. Jerzego Szymika, w którym omówiony został związek literatury (w tym literatury fantasy) z teologią. Relacja jednej i drugiej ma polegać na wspólnej drodze od słowa ku Słowu, od „słowa pięknego” do „słowa prawdziwego”, tym bardziej że źródło ich pokrewieństwa tkwi w Biblii, „która jest i teologią, i literaturą zarazem, kwintesencją ich obydwu”. Pogłębione refleksje teologiczne zawiera artykuł ks. Eligiusza Piotrowskiego na temat filmu Matrix braci Wachowskich oraz ks. Andrzeja Draguły, analizującego Internet jako nową przestrzeń dla fantastyki i religijności. Szkicem zamykającym ten dział jest artykuł Bogdana Trochy poruszający problemy metodologiczne związane z obecnością mitu w literaturze fantasy.

Dodatkowe informacje

Redaktor

,

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści