Promocja!
Barbara Pilawa

Ewolucja centrów paramagnetycznych podczas rozkładu termicznego macerałów węglowych

15,00  1,05 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 142

Format: B5

Rok wydania: 2000

Opis

W prezentowanej pracy opisano zmiany zachodzące w układzie centrów paramagnetycznych macerałów w procesie rozkładu termicznego w temperaturach 300-650˚ C. Zbadano zmiany koncentracji centrów paramagnetycznych w ogrzewanym egzynicie, witrynicie oraz inertynicie. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ rozkładu termicznego na parametry charakteryzujące oddziaływania spin-spin i spin-sieć niesparowanych elektronów w macerałach oraz ich oddziaływania z paramagnetycznymi molekułami tlenu. Ewolucję centrów paramagnetycznych podczas rozkładu termicznego macerałów, stanowiących bardziej jednorodne układy molekularne, porównano z ewolucją centrów paramagnetycznych w poddanym rozkładowi termicznemu węglu oraz w złożonych petrograficznie próbkach litotypów węglowych. Zanalizowano problem występowania wzajemnych reakcji pomiędzy centrami paramagnetycznymi egzynitu, witrynitu i inertynitu w ogrzewanym węglu.
[Z Wprowadzenia]

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści