Bogumiła Burda

Elity województwa lubuskiego. Mity i prawdy

16,80 

Ilość stron: 94

Format: B5

Rok wydania: 2010

Kategoria:

Opis

Słowo „elity” należy dziś do słów modnych. Coraz częściej mówi się i pisze w Polsce o elitach. Prowadzi się badania, organizuje konferencje i debaty, wydaje książki o współczesnych elitach. Także w województwie Lubuskim. Już w 2004 roku odbyła się pierwsza konferencja organizowana przez Stowarzyszenie „Pokolenia Lubuszan” wspólnie z Instytutem Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego pod tytułem: Wpływ elit na rozwój społeczno-gospodarczy i polityczny województwa lubuskiego. Pokłosiem ciekawej i ożywionej dyskusji na konferencji stała się publikacja książkowa pod tym samym tytułem w 2004 roku.
Przeprowadzone ostatnio przez Zakład Systemów Politycznych Instytutu Politologii UZ, a głównie przez dr Agnieszkę Opalińską i Adama Agackiego badania na temat elit politycznych województwa lubuskiego wykazały jednak bardzo słabą znajomość przez Lubuszan lokalnych elit. Warto dodać, że takie samo stwierdzenie było jednym z naczelnych wniosków pierwszego badania przeprowadzonego przed sześciu laty. Wydaje się, że problem ten dotyczy nie tylko elit politycznych województwa, ale dotyka także elit w obrębie rozmaitych profesji, środowisk i korporacji całego regionu lubuskiego.
Dostrzegając ten problem Stowarzyszenie „Pokolenia Lubuszan” zorganizowało konferencję zatytułowaną: Elity województwa lubuskiego. Mity i prawdy.
Uważam, że debata, która odbyła się 28 września 2010 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim podczas wspomnianej konferencji z udziałem parlamentarzystów, samorządowców, pracowników nauki, kultury, biznesu i mediów z województwa lubuskiego, pozwoliła choć częściowo odpowiedzieć na wiele istotnych pytań, między innymi: Jaka jest dziś kondycja lubuskiej elity politycznej, gospodarczej, naukowej i kulturalnej? Czy istnieje problem wyobcowania obywatelskiego, oderwania się przedstawicieli lubuskich elit od społecznych realiów? Czy elity czują się odpowiedzialne za coś więcej niż utrzymanie własnego statusu, czy kierują się jakimś systemem wartości przekraczającym horyzont egoizmu osobistego i grupowego? Czy istnieje mechanizm kreowania, umożliwiający poznanie elit przez szeroki krąg mieszkańców regionu?

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści