Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk

Edukacja integracyjna i włączająca w doświadczeniach pedagogów i nauczycieli

25,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 204

Format: A5

Rok wydania: 2012

Kategoria:

Opis

Publikacja „[…] w swych treściach ukazuje słabości integracyjnego i włączającego kształcenia osób z niepełnosprawnością. Problemy i ich przyczyny na podstawie własnych, związanych z tym kształceniem doświadczeń, identyfikują i wskazują pedagodzy i nauczyciele, skupiają się m.in. na niedostatkach w zakresie specjalistycznego wsparcia uczniów, ich najczęściej niskiej pozycji w społeczności klasy/szkoły, ograniczaniu ich ról społecznych, słabym wykorzystaniu szans edukacyjnych z powodu trudności we współpracy z rodziną, brakach w jej edukacji. Ważne znaczenie mają refleksje wskazujące jednoznacznie na potrzebę skutecznego wykorzystania profesjonalno-organizacyjnego potencjału szkolnictwa specjalnego i współpracy z ogólnodostępnym w celu zwiększenia integracji ich działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Prezentację doświadczeń nauczycieli i pedagogów wzbogacono o część terapeutyczną, którą stanowią propozycje pro integracyjnych bajek. Są to utwory nasycone nadzieją, uruchamiające wyobraźnię, o celu wyraźnie integrującym dzieci/osoby, które z jakichś względów czy powodów mają trudności w relacjach interpersonalnych, w zadomowieniu się w grupie rówieśniczej. Szczególny obszar możliwości w tym zakresie otwiera Kuchniowa Bajeczka, która poprzez odwoływanie się do wrażeń zapachowych i smakowych dzieci/osób uwrażliwia je i otwiera na potrzeby innych.
Całość opracowania, które może stanowić zarówno kontynuację rozważań na temat realizacji pro integracyjnej edukacji zawartych w książce Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczesnego systemu edukacji, jak też odrębną i odnoszącą się do tego problemu propozycję, poprzedza niniejsze wprowadzenie oraz artykuły ukazujące przemiany pro integracyjnego kształcenia na podstawie przepisów prawa oświatowego oraz wymiarów społeczno-kulturowych i edukacyjnych współczesnej systemowej diagnozy osób z niepełnosprawnością.
Pedagogom i nauczycielom, absolwentom Podyplomowych Studiów Oligofrenopedagogiki w roku akademickim 2009/10 dziękuję za współpracę, której pokłosiem jest książka ukazująca osobiste, związane z edukacją włączającą i integracyjną doświadczenia i refleksje, mniemam, inspirujące dla osób angażujących się w jej realizację”.

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści