Marian Sinica

Edukacja Humanistyczna tom 4

21,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 232

Format: B5

Rok wydania: 2006

Opis

Z. Ożóg-Winiarska, Florystyka poetycka w wierszach dla dzieci Józefa Ratajczaka, A. Szóstak, Do czego służą monografie historycznoliterackie. Uwagi metodologiczne na marginesie pracy nad monografią Jana Brzechwy, B. Trocha, Przestrzeń w >>Ogniem i mieczem<< Henryka Sienkiewicza jako przestrzeń ludzkiego dramatu, O. Rutkowska, Elementy naturalistyczne turpistycznej poetyki Stanisława Grochowiaka, D. Amborska-Głowacka, Wiersz >>W Weronie<< Cypriana Kamila Norwida w oglądzie hermeneutycznym,  L. Jazownik,  Edukacja literacka w dobie kryzysu „wielkich narracji”,R. M. Jabłoński, „Słowem Bożym i świadectwem Chrystusa jest wszystko, co widział „ (1,2) – Apokalipsa na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej, E. Kobyłecka, Zastosowanie zintegrowanych zadań szkolnych w edukacji humanistycznej,  E. Kur, Metodyka nauczania historii literatury polskiej w Królestwie Polskim w latach 1864-1905, S. Kulczyńska-Kuleczka, Tematyka folkloru w realizacji ścieżek edukacyjnych podstawy programowej języka polskiego i innych przedmiotów G. Tomiak,  O szkolnym dziennikarstwie słów kilka. Prasowy grzech zaniechania? J. Sikorek, K. Borkowska, Pytajne zaimki przysłowne w strukturze rosyjskich i polskich wypowiedzeń pytających ze słowem pytajnym (badania eksperymentalne), L. Jazownik, Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, red. Anna Janus-Sitarz, Universitas, Kraków 2004, W. Troszczyńska-Nakonieczna, M. Puchowska-Florek, M. Chantsoulis, E. Skarbek-Oćwieja, Diagnostyka zaburzeń komunikacji pochodzenia centralnego w fazie ostrej udaru mózgu w procesie kompleksowej naurorehabilitacji.
 [Ze Spisu treści]

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

Miejsce wydania

ISSN

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści