Leszek Jazownik, Marian Sinica

Edukacja Humanistyczna tom 9-10

35,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 462

Format: B5

Rok wydania: 2013

Opis

I. KONTEKSTY EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ
Julian Skorek, Wypowiedzenia parentetyczne w strukturze pytajnej sekwencji dialogowej
Jadwiga Sebesta, Eugeniusz Szymik, Paradygmat fantazji, czyli twórczość poza granicami ratio
Katarzyna Sępowicz-Buczko, Sens wychowania do altruizmu i wsparcia społecznego
Игорь Валерьевич Кочубей, Cultus humani letum clarare. Что Россия позаимствовала у Европы? Образование как социальный институт и как знание…
Виталий Алексеевич Канашкин, Педагогикоцентрический экстаз
Jakub Rawski, Ślady, motywy i kartografie polskości w prozie obcej XX oraz XXI w. Rekonesans

II. EDUKACJA LITERACKA, JĘZYKOWA I KULTUROWA
Anna Janus-Sitarz, Miejsce lektury w dialogu nauczyciela polonisty z pokoleniem sieci
Wiesława Troszczyńska-Nakonieczna, Oblicza edukacji polonistycznej
Katarzyna Węgorowska, Karol Szymanowski, Bartuś Obrochta i Harnasie gośćmi uniwersyteckiej edukacji dialektologicznej
Dorota Amborska-Głowacka, Efekt Pigmaliona w edukacji szkolnej
Wita Szulc, Wiedza o kulturze jako niezbędny element edukacji pedagogów – arteterapeutów
Monika Tabor, Łukasz Wojtacha, Coaching w szkole, czyli dialog z coachem o wspieraniu rzeczywistości szkolnej
Aneta Grodecka, Odczuwanie obrazu. O kształtowaniu odbioru sztuki w wieku wczesnoszkolnym
Eugeniusz Szymik, Ilona Copik, Jak przełożyć Panamę na dramę? O roli przestrzeni i wyobraźni w edukacji wczesnoszkolnej
Anna Guzy, Wpływ przestrzeni miejskiej na wybrane kompetencje ucznia
Ewa Kobyłecka, Uwagi o przymusie i wolności w edukacji literackiej
Dawid Janicki, Uwagi o egzaminie maturalnym z języka polskiego (na podstawie analizy arkuszy maturalnych i kluczy odpowiedzi oraz tematów egzaminu wewnętrznego z lat 2005-2010)
Marzenna Magda-Adamowicz, Znaczenie wychowawcze i twórcze wykorzystanie w klasach I-III utworów Hanny Ożogowskiej
Romuald M. Jabłoński, Jak omawiać w szkole podstawowej Lwa, Czarownicę i starą szafę
Clive’a Staplesa Lewisa
Olaf Pajączkowski, Wykorzystanie narracyjnych gier fabularnych (RPG) w procesie edukacyjnym
Maria Roszak, Nazwy własne zielonogórskich szkół

III. Z DZIEJÓW EDUKACJI
Barbara Jaśniewicz, Meandry nadzoru pedagogicznego w dwudziestoleciu międzywojennym (na przykładzie działalności wizytacyjnej Juliusza Balickiego)
Leszek Jazownik, W kręgu sporów o model pracy nad lekturą szkolną toczonych w latach 1918-1939
Katarzyna Kochan, Elementarze dla dzieci mniejszości narodowej oraz dzieci polskich mieszkających poza granicą z czasów II Rzeczypospolitej
Wspomnienie o Profesorze Władysławie Szyszkowskim. Z Profesorem Zenonem Urygą rozmawia Paulina Mucha (studentka IV roku IFP UZ)
Urszula Świderska-Włodarczyk, Zygmunt Imbierowicz – sylwetka instruktora harcerskiego

IV. OMÓWIENIA I RECENZJE
Marian Sinica, Wczesnoszkolna edukacja polonistyczna w świetle programu nauczania Jadwigi Hanisz Wesoła szkoła i przyjaciele
Maria Jazownik, Anny Kieżuń Drogi własne. O twórczości młodopolskiej Artura Górskiego
Iwona Morawska, Obecność i potrzeba autorytetów. O książce Małgorzaty Karwatowskiej Autorytety w opinii młodzieży, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 224

Dodatkowe informacje

Redaktor

,

Format

Ilość stron

ISSN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści