Ewa Janion

Dziecko przewlekle chore w rodzinie

19,95 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 210

Format: A5

Rok wydania: 2007

Kategoria:

Opis

Na świecie żyje około 150 min niepełnosprawnych dzieci i młodzie­ży, w tym dużą grupę stanowią dzieci przewlekle chore. Większość z nich zamieszkuje kraje Trzeciego Świata, gdzie zjawisko to jest związane z niedożywieniem, niskim poziomem higieny, znacznym zaniedbaniem profilaktyki i opieki zdrowotnej, niską świadomością społeczeństw na temat czynników zagrażających zdrowiu i życiu, przyczyniających się jednocześnie do występowania trwałych scho­rzeń i niepełnosprawności.
Jednakże w krajach wysoko rozwiniętych i rozwijających się, do których należy nasz kraj, problem występowania chorób przewle­kłych wśród dzieci nie jest, niestety, zjawiskiem marginalnym. Mimo ogromnego, w ostatnich dziesięcioleciach, postępu w naukach me­dycznych, dzieci i młodzież nadal zapadają na różnorodne scho­rzenia o długotrwałym charakterze. Rozwój medycyny, w odniesie­niu zarówno do diagnostyki jak i terapii, który znacząco zmniejszył umieralność wśród najmłodszych sprawił, iż przeżywa znacznie więcej dzieci, które jeszcze niedawno umierały z powodu nierozpoznania istniejącej choroby lub braku możliwości jej leczenia. W Polsce, jak i w innych krajach europejskich, około 15% populacji dzieci i młodzieży w wieku 0-19 lat stanowią te, które dotknięte są różnorodnymi chorobami o przewlekłym charakterze. Większość z nich zmaga się z lżejszymi postaciami choroby, jednak około 2% tej grupy stanowią dzieci ze średnio ciężką lub ciężką postacią choroby, która w istotny sposób wpływa na ich życie (Pilecka 2002).

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści