Artur Wandycz

Dziecko podkarpackie. Standardy rozwojowe wysokości i masy ciała

39,00 

Oprawa: Twarda

Ilość stron: 330

Format: A4

Rok wydania: 2014

Kategoria:

Opis

Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży jest stale monitorowany i oceniany przez antropologów. Zbierane w różnych populacjach wyniki pozwalają wysnuwać wnioski odnośnie do rozwoju populacji, a także dokonywać porównań i ocen zmian międzypokoleniowych. Zmiany międzypokoleniowe cech budowy fizycznej ciała dokonują się w czasie pod wpływem różnorodnych czynników natury środowiskowej, społecznej, kulturowej, a nawet genetycznej.
Duże tempo zmian społecznych i środowiskowych niesie ze sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla populacji człowieka. Rozwój osobniczy jest stosunkowo czułym wskaźnikiem stanu, statusu i rozwarstwienia społeczno-ekonomicznego społeczeństwa, więc pomiary cech i wskaźników budowy ciała są wysoce pożądanym elementem zarówno oceny, jak i szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej.
Otrzymane w przeprowadzonych badaniach wyniki posłużą w niniejszym opracowaniu do realizacji następujących zamierzeń:
– przedstawienia ontogenetycznej zmienności wysokości i masy ciała,
– przedstawienia wielkości wybranych wskaźników rozwoju somatycznego,
– prześledzenia wpływu wybranych zmiennych społecznych na poziom cech somatycznych,
– ustalenia różnic dymorficznych w obrębie cech somatycznych,
– określenia intensywności różnic wielkości zmian sekularnych wysokości i masy ciała,
– przedstawienia wielkości cech urodzeniowych dzieci podkarpackich,
– dokonania oceny rozwoju fizycznego (siatki centylowe) i przedstawienia propozycji norm modelu wybranych cech somatycznych dla dzieci i młodzieży ziemi podkarpackiej.
Z tak postawionych celów szczegółowych wyłania się główny cel monografii, którym jest ocena i analiza rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży województwa podkarpackiego uwzględniająca cechy środowiskowe i społeczne – szczególnie w odniesieniu do wysokości i masy ciała.

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści