Tadeusz Stanisławski, i in.

Dyskurs Prawniczy i Administracyjny nr 4/2021

12,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 152

Format: B5

Rok wydania: 2022

Opis

Twórczość naukowa stanowi przejaw duchowego i intelektualnego życia jednostki. Towarzyszy człowiekowi od czasów starożytnych, z tym, że ciekawość poznawcza nieopierająca się jeszcze na żadnej metodzie cechowała już Adama i Ewę. Swoboda poznawcza stopniowo nabierająca znamion metodycznego myślenia i porządkowania
wyników dociekań była, rzecz jasna, czymś pierwotnym wobec jakiejkolwiek
zewnętrznej woli czy przyszłej regulacji prawnej. Rodowód wolności badań naukowych jest prawnonaturalny1, co nadal powinno rzutować na jej ujęcie w regulacjach
prawnych i dopuszczalne zasady jej limitowania.
Z art. 73 Konstytucji poręczającego wolność twórczości artystycznej, badań naukowych
oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania wyprowadza się jedną kategorię: wolność nauki2 znajdującą oparcie także w autonomii szkół wyższych (art. 70 ust. 5)3. Zestawienie gwarancji wolności twórczości artystycznej w sąsiedztwie
wolności nauki może być krytykowane, choć obie mają związek ze sferą myśli jednostki oraz wyrażania opinii (art. 54 ust. 1).

[frg. wstępu]

Dodatkowe informacje

Redaktor

,

Format

Ilość stron

ISSN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści