Justyna Michalska

Dyskurs Prawniczy i Administracyjny nr 3/2021

21,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 172

Format: B5

Rok wydania: 2021

Opis

W polskim ustawodawstwie bankowym nie ma legalnej definicji czynności bankowych3. Należy także zauważyć brak konsekwencji w posługiwaniu się zwrotem
„czynności bankowe” i „działalność bankowa” przez ustawodawcę w samej ustawie Prawo bankowe. Brak legalnej definicji czynności bankowych oraz wyraźnego
określenia relacji tej kategorii prawnej do pojęcia „działalność bankowa”, a także specyfika ostatnich nowelizacji ustawy Prawo bankowe prowadzą do tego, że coraz trudniej jest wyznaczyć konkretne granice „czynności bankowych” na gruncie przepisów ustawy Prawo bankowe4. Można je jedynie charakteryzować na podstawie dorobku doktryny, która nie jest w tym zakresie jednomyślna. Przyjmuje się jednak, że czynnościami bankowymi są pozostające w funkcjonalnym związku czynności faktyczne i prawne, związane z zawieraniem i wykonywaniem umów, przewidziane wyłącznie dla banku albo mające charakter czynności bankowych, o ile są wykonywane przez banki lub przez inne podmioty na podstawie prawem przewidzianego zlecenia banku.

[frg. tekstu]

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

ISSN

Ilość stron

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści