Ewa Żołnierczyk, Justyna Michalska

Dyskurs Prawniczy i Administracyjny nr 2/2021

24,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 210

Format: B5

Rok wydania: 2021

Opis

Obligatoryjnym elementem procedury zmiany granic gmin1, uregulowanej w ustawie
z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym2, jest udział w tej procedurze mieszkańców
gminy objętej planowaną zmianą granic, który może przybrać formę referendum
lokalnego3. Możliwość przeprowadzenia tego rodzaju referendum ustawodawca
przewidział w art. 4c ust. 1 u.s.g. stanowiąc, że w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy może być przeprowadzone
referendum lokalne z inicjatywy mieszkańców4. Przepisy przewidujące przedmiotowe
referendum ujęto również w ustawie z 15.09.2000 r. o referendum lokalnym5,
w której uregulowano procedurę przeprowadzenia referendum lokalnego6.
Podstawą przeprowadzenia przedmiotowego referendum jest uchwała rady gminy w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego (gminnego7) w sprawie – odpowiednio – utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia
granic gminy8. Podjęcie takiej uchwały jest obwarowane wymogami, których spełnienie przez inicjatora referendum ma gwarantować pozytywną ocenę wniosku
mieszkańców i przeprowadzenie referendum.

[frg. wstępu]

Dodatkowe informacje

Redaktor

,

Format

Ilość stron

ISSN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści