Magdalena Skibińska

Dyskurs Prawniczy i Administracyjny nr 1/2021

27,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 234

Format: B5

Rok wydania: 2021

Opis

Zważywszy, że postępowania sądowe stanowią prawnie zorganizowane działania ludzkie8 służące załatwianiu spraw o różnym charakterze (cywilne, karne, administracyjne),
w istotę każdego postępowania są wpisane środki zaskarżenia (środki odwoławcze). Instytucja procesowa środków zaskarżenia jest w ustawodawstwach powszechna, choć na przestrzeni wieków rozwijała się różnie. Nie sposób bowiem zaprzeczyć omylności sędziego orzekającego w składzie sądu. W konsekwencji celem prawodawcy było i jest zapobieżenie wydaniu niesłusznego orzeczenia poprzez
umożliwienie stronie odwołania się od wydanego w sprawie rozstrzygnięcia9.
W nauce włoskiego postępowania cywilnego N. Picardi niezwykle trafnie opisał
istotę zaskarżenia orzeczenia; wskazał bowiem, że sam proces sądowy i jego centralny element – kontradyktoryjność, są narzędziami, za pomocą których sędzia
szuka prawdy oraz sprawiedliwości, przy czym autor zauważył, że nie jest to kwestia wartości obiektywnych i bezwzględnych. Umysł ludzki jest w stanie osiągnąć
tylko prawdopodobne prawdy, a sprawiedliwość tego świata jest zasadniczo względna.

[frg. tekstu]

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

ISSN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści