Anna Feja-Paszkiewicz

Dyskurs Prawniczy i Administracyjny nr 1/2018

34,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 266

Format: B5

Rok wydania: 2019

Opis

Szanowni Państwo,
Oddajemy do Waszych rąk pierwszy numer czasopisma „Dyskurs Prawniczy
i Administracyjny”, które powstało na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Czasopismo to ma wzbogacić katalog czasopism naukowych już
funkcjonujących w ramach Uniwersytetu Zielonogórskiego i uzupełnić ten katalog
o pozycję periodyczną, której odbiorcami i współtwórcami będą przede wszystkim
prawnicy i administratywiści. Osoby odpowiedzialne za kształt czasopisma stawiają
sobie za cel aktywne włączenie się w dyskusję naukową nie tylko w skali kraju, ale
także na płaszczyźnie międzynarodowej, dlatego o wysoki poziom merytoryczny
i należytą selekcję przyjmowanych materiałów dba Rada Naukowa, której trzon stanowią
profesorowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego
oraz naukowcy z zagranicy, którzy wyrazili chęć wsparcia tego przedsięwzięcia.

[frg. od redakcji ]

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

ISSN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści