Artur Wandycz

Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe osób w wieku 7-21 lat

23,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 112

Format: B5

Rok wydania: 2013

Kategoria:

Opis

Głównym celem pracy jest określenie powszechności występowania dolegliwości mięśniowo-szkieletowych i innych w populacji dzieci, młodzieży oraz studentów w wieku 7-21 lat. Celem dodatkowym jest ustalenie zależności między cechami i wskaźnikami budowy ciała, konstrukcją stanowisk pracy uczniów, elementami stylu życia a częstością zgłaszanych dolegliwości. W realizacji założonych celów niezbędna jest weryfikacja następujących hipotez:
1. Powszechność dolegliwości mięśniowo-szkieletowych jest zróżnicowana w poszczególnych środowiskach szkolnych i w różnym wieku badanych.
2. Powszechność dolegliwości mięśniowo-szkieletowych różnych regionów ciała różni się u obu płci.
3. Powszechność dolegliwości mięśniowo-szkieletowych i ich natężenie zmienia się w ciągu dnia nauki szkolnej.
4. Wielkość cech i wskaźników budowy ciała wpływa na częstość i natężenie odczuwanych dolegliwości odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.
5. Niedostosowanie stanowiska pracy ucznia (wysokości stolika i krzesła) do wysokości ciała zwiększa częstość wybranych dolegliwości.
6. Sen krótszy niż osiem godzin wpływa na zwiększenie częstości zgłaszania dolegliwości wybranych części ciała. 7. Aktywny fizycznie sposób spędzania czasu wolnego zmniejsza częstość wybranych dolegliwości.

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści