Przemysław Niewiadomski

Dojrzałość systemu produkcyjnego przedsiębiorstw sektora maszyn rolniczych. Studium teoretyczno-empiryczne

86,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 662

Format: B5

Rok wydania: 2021

Kategoria:

Opis

Współcześnie przemysł wkroczył na drogę dynamicznego rozwoju, w którym dużą rolę odgrywa rewolucja technologiczna. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw są niezwykle złożone i dynamiczne. Podjęcie wielkich wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne,
ograniczone zasoby naturalne, głód czy głębokie nierówności społeczne, jest bardzo trudne, dlatego że niezbędne koszty trzeba ponieść od razu, a niepewne pożytki pojawią się w odległej przyszłości. Dynamicznie zmienia się otoczenie przedsiębiorstw produkcyjnych, co powoduje, że ich działalność obciążona jest coraz większą niepewnością
i ryzykiem. Nasilają się interakcje i powiązania we współczesnym globalnym systemie gospodarczym, w którym produkcja osiąga coraz wyższy stopień internacjonalizacji. Istotnymi zjawiskami obserwowanymi w obszarze produkcji przemysłowej w skali globalnej są również fragmentaryzacja i delokalizacja.
W toczącej się dyskusji wielokrotnie formułowano pogląd, że obecny poziom innowacyjności
polskiej gospodarki niewątpliwie nie przystaje do oczekiwań i ambicji tak polskich przedsiębiorców, jak i pracowników sektora badawczego.

[frg. wstępu]

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści