Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos

Determinanty rozwoju przedsiębiorstw w aspekcie zarządzania wiedzą

20,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 106

Format: B5

Rok wydania: 2013

Kategoria:

Opis

O przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa decyduje w coraz większym stopniu jego potencjał wiedzy, innowacyjność oraz stosowane technologie informatyczne. Znaczenie wiedzy pracowników doceniają inwestorzy, dla których wartość rynkowa firmy wielokrotnie przekracza wartość księgową. Jednak trudno jednoznacznie zdefiniować kapitał intelektualny organizacji. Jednym z obszarów wymagających zbudowania teoretycznych uzupełnień w tradycyjnej teorii organizacji i zarządzania są determinanty rozwoju organizacji, aby ta mogła się w sposób elastyczny dopasować do zmian w turbulentnym otoczeniu. Autorzy podejmują próbę uszczegółowienia kluczowych aspektów rozwoju współczesnej organizacji. […] Dotychczasowe zainteresowanie tematyką determinantów rozwoju organizacji obejmowało w zasadzie wybrane obszary ich definiowania. Przede wszystkim zauważono niszę badawczą w postaci bardziej pogłębionych badań nad ustaleniem zbioru czynników determinujących rozwój współczesnego przedsiębiorstwa w aspekcie zarządzania wiedzą. Książka powinna zainteresować praktyków i teoretyków organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Może być użyteczna jako literatura uzupełniająca w kształceniu studentów na kierunkach zarządzanie i marketing, zarządzanie i inżynieria produkcji

Dodatkowe informacje

Autor

,

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści