Ireneusz Sikora

Czytanie młodopolskich arcydzieł

22,05 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 237

Format: A5

Kategoria:

Opis

Praca Czytanie młodopolskich arcydzieł świadomie wpisuje się w ów nurt literaturoznawczej refleksji nad obecnością Młodej Polski w szkolnej edukacji literackiej, proponując dwojaki sposób oglądu tego zagadnienia.
Część I. Oswajanie modernizmu ma charakter historyczny w tym sensie, iż skrupulatnie odtwarza moment zetknięcia się szkoły pol­skiej w Galicji (zaborze austriackim) z jej współczesnością literacką, z nowoczesną, nowatorską, zbuntowaną literaturą najmłodszego po­kolenia, a następnie długotrwały proces jej edukacyjnego oswajania, dostosowania do poznawczych, moralnych, estetycznych i kształcą­cych wymagań tej oświatowej instytucji.
Część II. Czytanie młodopolskich arcydzieł jest propozycją dzi­siejszego interpretacyjnego oglądu wybranych utworów z epoki, dzieł, które w szkolnym kanonie lektur zadomowiły się przed kilkudziesięciu co najmniej laty i pozostaną – takie jest chyba pragnienie każdego polonisty – na co najmniej drugie stulecie wśród lektur obowiązko­wych wykształconego Polaka. Interpretacje te wyrastają z solidnej wiedzy historycznoliterackiej o epoce Młodej Polski […]. Publikacja ta daje zatem czytelnikowi źródłową wiedzę o edu­kacyjnych dziejach Młodej Polski i równocześnie jest propozycją możliwych dzisiejszych odczytań wybitnych dzieł epoki.

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

Miejsce wydania

Oprawa

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści