Eunika Baron-Polańczyk

Czas wolny i zainteresowania studentów w fotografii

26,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 226

Format: B5

Rok wydania: 2013

Kategoria:

Opis

Nieustanne przemiany otaczającego nas świata techniki, prymat wszechogarniającej technologii informacyjno-komunikacyjnej powodują, że żyjemy w otoczeniu ciągle rozwijających się cyfrowych narzędzi. Jednym z nich jest aparat fotograficzny – medium, dzięki któremu fotografowanie staje się dziś coraz powszechniejsze i, zgodnie z tym, co powiedział wiele lat temu Jerzy Płażewski, na pewno „nie jest trudne”. Autor dodaje, że fotografia powinna być pojmowana jako „radość życia”, ponieważ aparat nie został stworzony dla ludzi smutnych i skwaszonych. To właśnie słoneczna atmosfera, jaką musi być przepojony każdy obraz fotograficzny, tworzy fotoamatorów. Właściciel aparatu fotograficznego, fotoamator (czyli dzisiaj prawie każdy!) ma niczym nieograniczone możliwości, by realizować tę ideę – w fotografowaniu odnajdywać radość, rozwijać się, kształtować swoje talenty, od zwykłego „pstrykacza” dążyć do doskonałości i piękna.
[…] Bezpośrednią przyczyną i inspiracją do powstania opracowania była realizacja międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego „Fotografia i film jako medium relacji psychopedagogicznych. Temporalna wizualizacja czasu wolnego studentów”. Koordynatorem projektu w obszarze międzynarodowym była dr hab. prof. US Elżbieta Perzycka z Uniwersytetu Szczecińskiego, w skali krajowej – dr Eunika Baron-Polańczyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego. W projekcie uczestniczyły następujące osoby i ośrodki akademickie: dr Dorota Siemieniecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Anna Watoła (Uniwersytet Śląski), dr Tadeusz Piątek (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. prof. PP Maria Kozielska (Politechnika Poznańska), prof. dr Harald Nilsen (Nesna University College, Norwegia), prof. dr Anna Zembala (Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Niemcy), prof.dr Jarek Janio (Santa Ana Collage, United States of America), doc. dr Josef Malach (Ostrava University, Czechy).Cele poznawcze projektu wskazują na wzbudzenie refleksji nad własnym czasem wolnym oraz poznanie zainteresowań studentów. Cele praktyczne podkreślają uwzględnienie zainteresowań studentów w planowaniu i organizowaniu zajęć, próby zmian stosowanych metod i technik dydaktycznych w pracy ze studentami.Realizacja projektu oraz badania empiryczne w Instytucie Edukacji Techniczno-Informatycznej na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyły się w ramach działalności Koła Naukowego Młodych Dydaktyków10 (w okresie od stycznia 2011 do czerwca 2012 r.).
[…] Monografia traktująca o czasie wolnym i zainteresowaniach ujmowanych w świetle fotografii jest przeznaczona dla tych wszystkich, których interesują aspekty praktycznego i skutecznego stosowania tego medium (fotografii) w szeroko rozumianej edukacji jako środka dydaktycznego i wychowawczego oddziaływania oraz jako dokumentu istniejącego zjawiska wizualizującego proces poznawczy. Przedstawiane zagadnienia mogą być przydatne nie tylko dla badaczy podjętej problematyki, ale i dla studentów (zwłaszcza kierunku edukacja techniczno-informatyczna i specjalności edukacja medialna i informatyczna) oraz nauczycieli wdrażających nowe media poznawcze do zawodowej praktyki.

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści