Paweł Kużdowicz

Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach. Teoria i praktyka

20,00 

Ilość stron: 226

Format: B5

Rok wydania: 2019

Kategorie: ,

Opis

Controlling w przedsiębiorstwie jest instrumentem wspomagającym przede
wszystkim planowanie i kontrolę, stanowiące kluczowe funkcje zarządzania – obok
organizacji, koordynacji i motywacji. Zarówno przetwarzanie olbrzymich ilości
danych, pochodzących z codziennie realizowanych transakcji gospodarczych, jak
i konieczność podejmowania szybkich decyzji powodują, że controlling nie jest dziś
możliwy bez wspomagania komputerowego. Zadaniem controllingu jest: odpowiednio
wczesne, tj. już na etapie planowania, wykrycie ograniczeń (tzw. wąskich
gardeł); wypracowanie rozwiązań służących ich eliminacji oraz w przypadku identyfikacji
odchyleń w stosunku do wartości planowanych – opracowanie propozycji
działań korygujących przy równoczesnym zapewnieniu rentowności przedsiębiorstwa.
Realizacja tak postawionego zadania wymaga: dostępu do danych i informacji
dotyczących kluczowych obszarów przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia, narzędzi
(komputerowo wspomaganych) oraz wiedzy pozwalającej na skuteczną interpretację
otrzymanych wyników w ramach systemu przetwarzania danych.

[frg. wstępu]

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści