Justyna Kleszcz

Bio – Polis. Wizja miasta nieantropocentrycznego

50,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 356

Format: B5

Rok wydania: 2020

Opis

Ludzie i zwierzęta żyli na tych samych obszarach, współtworząc przestrzeń
od zarania dziejów. Dlatego też szereg czynników, które oddziałują na człowieka, w podobny
sposób będzie wpływać na kształtowanie środowiska życia innych gatunków
wraz z nim zamieszkujących środowisko miejskie. Choć dotychczas uważano, że relacja
między człowiekiem a zwierzęciem w pierwszym okresie udomawiania kolejnych
gatunków wynikała jedynie z utylitarności, to najnowsze badania udowadniają, że
troska niewynikająca jedynie z realnej wartości zwierzęcia dla człowieka była znana
już w okresie późnego paleolitu.
Z założenia urbanistyka jest zjawiskiem w przestrzeni ukierunkowanym antropocentrycznie,
bo stworzonym przez i dla człowieka. Forma, jaką przyjmuje miasto,
stanowi charakterystyczny sposób zamieszkania w zwartych skupiskach o dużym stopniu
skomplikowania formalnego i funkcjonalnego.

[frg. wstępu]

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści