Romuald M. Jabłoński

Biblia w edukacji polonistycznej szkoły ponadgimnazjalnej

61,95 

Oprawa: Twarda

Ilość stron: 528

Format: B5

Rok wydania: 2010

Kategoria:

Opis

Celem niniejszej pracy jest optymalizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w zakresie pracy nad Biblią  w szkole ponadgimnazjalnej – dlatego jej adresatem są zarówno dydaktycy akademiccy, jak i nauczyciele języka polskiego. Optymalizacja ta ma obejmować wszystkie sfery edukacji polonistycznej: uczeń winien poznać wybrane teksty biblijne i poszerzyć swą wiedzę: ważne jest, by postrzegał i literackość, i sakralność Księgi, a także jej kulturotwórczą rolę; trzeba też zauważyć tkwiący w niej potencjał wychowawczy.

Książka dzieli się na trzy części: „Biblia” i jej kulturotwórczy aspekt, „Biblia” w procesie dydaktyczno-wychowawczym, „Biblia” na lekcji.

O Biblii można pisać z różnego punktu widzenia. Moja interpretacja nie jest subiektywistyczna – wyrasta z ducha katolicyzmu, choć wykorzystuję różnego typu prace autorów także z kręgów innych wyznań, co pozwala sytuować książkę – jest to jej rys pożądany zarówno z perspektywy Kościoła, jak i szkoły – w wymiarach egzegezy ekumenicznej.

[Autor]

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści