Marta Mazurkiewicz

Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wybrane aspekty

34,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 200

Format: B5

Rok wydania: 2021

Opis

Nieustannie zmieniająca się sytuacja ekonomiczna na arenie międzynarodowej przyczynia
się do wahań rynków krajowych, co przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo ekonomiczne i ma kluczowe znaczenie dla koniunktury gospodarczej państwa i jakości życia jego mieszkańców. Tematyka bezpieczeństwa ekonomicznego ma charakter interdyscyplinarny
i absorbuje badaczy reprezentujących wiele dziedzin naukowych, między
innymi ekonomię, finanse, bankowość, socjologię, politologię. Szczególną uwagę poświęcają jej specjaliści od bezpieczeństwa. W związku z powyższym problematyka bezpieczeństwa gospodarczego należy do obowiązkowego obszaru nauki na studiach na kierunku bezpieczeństwo narodowe.
W publikacji przedstawiono między innymi zalecane zagadnienia, które mają przyswoić studenci w ramach przedmiotu bezpieczeństwo ekonomiczne. Prezentowane treści oparto na dostępnej literaturze, aktach prawnych, publikowanych badaniach. Spośród wielu płaszczyzn tematycznych bezpieczeństwa ekonomicznego wybrano następujące zagadnienia, na których skoncentrowano uwagę:
1. Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa ekonomicznego, definicja, determinanty.
2. Bezpieczeństwo ekonomiczne jako składowa bezpieczeństwa narodowego.
3. Bezpieczeństwo transakcji rynkowych.
4. Nieuczciwe praktyki rynkowe a bezpieczeństwo ekonomiczne współczesnych gospodarek.

[frg. wstępu]

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści