Promocja!
Andrzej Malinowski

Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym

36,75  20,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 343

Format: B5

Rok wydania: 2007

Kategoria:

Opis

Zdrowie dorosłego człowieka w znacznej mierze zależy od prawidłowego rozwoju ło­nowego i po urodzeniu, aż do zakończenia procesów wzrastania. Prawidłowym roz­wojem zainteresowani są zatem rodzice, opiekunowie, nauczyciele, lekarze pediatrzy i medycyny szkolnej, higienistki szkolne, nauczyciele wychowania fizycznego. Wiedza o prawidłowym rozwoju w różnym zakresie interesuje zatem niemal wszystkich ludzi — szeregowych obywateli i rządzących. Wiedza o prawidłowym rozwoju pozwala zro­zumieć granice „zdrowia pozytywnego”, granice możliwości polepszenia stanu zdro­wia. Miernikiem tego stanu są bowiem wskaźniki rozwoju odnoszone do norm rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci. Na zmienność stanu rozwoju fizycznego młodego po­kolenia Polaków w przeszłości wpływały wojny, kryzysy ekonomiczne, współcześnie zaś przemiany ustrojowe. Biologia rozwoju człowieka — auksologia — jest podstawą dla wszelkiej wiedzy o biologii rozwoju człowieka, wiedzy, której pewne elementy win­ny posiąść także dzieci, oczywiście stosownie do swego wieku. Wzrost zainteresowań tą dziedziną wiedzy widoczny jest zwłaszcza od połowy XX w. Liczne aspekty kondycji zdrowotnej współczesnych ludzi i populacji ludzkich mają u swego podłoża warunki, w jakich przebiegał ich rozwój.

[Z Przedmowy]

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści