Lech Sałaciński

Aporie wychowawcze szkoły i nauczyciela. Złudzenia transmisji wartości w edukacji

40,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 416

Format: B5

Rok wydania: 2010

Kategoria:

Opis

Książka zawiera wnikliwą syntezę aktualnej literatury na temat krytyki obecnych (na przełomie XX i XXI wieku) słabości wychowania szkolnego do wartości oraz obszerną i także wnikliwą diagnozę współczesnego stanu praktyki dokonaną na podstawie własnych badań porównawczych opinii nauczycieli, uczniów i studentów wybranych regionów Polski, Niemiec i Rosji. Cała treść, tak w części teoretycznej, jak i empirycznej, jest obszernie interpretowana, wzbogacona refleksją Autora i wskazaniem na potrzebę zamiany oraz konieczność uwzględniania odpowiednich prawidłowości w budowaniu wychowania na wartościach we współczesnym, głębokim, humanistycznym ujęciu z uwzględnieniem roli jednostki , jej prawa do godnego życia.

[Prof. Maria Jakowicka]
Walorem pracy, co warto podkreślić, jest jej komparatystyczny charakter, dający możliwość dostrzegania podobieństw pośród różnic (Autor zrealizował swoje badania wśród nauczycieli, uczniów i studentów polskich, niemieckich i rosyjskich), które wespół konceptualizują świat znaczeń na gruncie edukacji. Wychowanie ku wartościom jest bowiem jednym z wiodących celów szkolnej edukacji.
[Prof. Alicja Szerląg

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści