Praca zbiorowa

Antea. Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne

20,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 208

Format: B5

Rok wydania: 2016

Kategoria:

Opis

„Antea. Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne” mają odmienny charakter niż większość zbiorowych publikacji naukowych. Nie są pokłosiem konferencji czy sympozjum ani zbiorem fragmentów prac badawczych dotyczących wyłącznie jednej dyscypliny. Poszczególne artykuły w tomie wyszły spod pióra badaczy między innymi literatury, historii, socjologii, pedagogiki, sztuki. Tak pomyślany heterogeniczny i interdyscyplinarny profil czasopisma pozwala zaprezentować różnorodne pasje naukowe i artystyczne studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Łaciński człon nazwy naszego periodyku – antea – znaczy ‘poprzednio, wcześniej, przedtem’. Przysłówki te odnoszą się do tego momentu w naukowym życiorysie studenta, kiedy pod okiem promotora stawia pierwsze kroki w świecie badawczym. „Antea” to forum, na którym studenci mogą się pochwalić wynikami swoich analiz, w tym właśnie tych pierwszych. Sfery tematyczne, którymi autorzy się zajmują, są zróżnicowane, a nasze zeszyty niczym mozaika zbierają rozmaite zagadnienia, problemy i przyczynki w jeden – mamy nadzieję interesujący – obraz zainteresowań studentów i doktorantów naszej uczelni.
W tej mozaice można wyróżnić trzy najważniejsze obszary, związane bezpośrednio z wydziałami Uniwersytetu Zielonogórskiego, pod auspicjami których pismo zostało założone. Są to Wydział Humanistyczny, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii oraz Wydział Artystyczny. Czytelnik znajdzie tutaj publikacje oparte na pracach licencjackich i magisterskich czy powstałe w ramach studiów doktoranckich, projektów badawczych, konferencji, działalności kół naukowych. Przedstawiane w tych pracach, często niezwykle interesujące zagadnienia i wyniki badań, zwykle pozostające jedynie w zamkniętym obiegu akademickim, tu mają szansę na upublicznienie i poszerzenie kręgu czytelników.
Autorzy pomieszczonych w tomie artykułów prezentują swoje indywidualne zainteresowania, jak i efekty współpracy z promotorami. Pytają między innymi o rolę Internetu w życiu społecznym osób starszych, o poczucie bezpieczeństwa pracowników zakładów penitencjarnych albo o to, co stanowi o sukcesie dzisiejszych idoli w kulturze muzycznej. Obok rozważań dotyczących społecznych relacji kobiet homoseksualnych znalazło się miejsce na refleksję o formach artystycznej psyché. Autorzy tomu badają także amerykańską poezję konfesyjną, artystyczne konsekwencje performatywności czy walory bajki symfonicznej jednego z rosyjskich kompozytorów. Badaczy interesuje również historia dziedzictwa niemieckiego w Pszczewie, stereotypy Polaków o Niemcach w kraju i na pograniczu polsko-niemieckim czy losy korony angielskiej w pierwszych dekadach XI wieku.

Dodatkowe informacje

Wydawnictwo

Autor

Format

Ilość stron

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

ISSN

Pobierz spis treści

Możesz lubić także…