Rafał Ciesielski

Antea. Studenckie zeszyty naukowe i artystyczne nr 2/2016

20,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 245

Format: B5

Rok wydania: 2017

Kategoria:

Opis

„Antea. Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne”, czasopismo powstałe w 2015 roku,
jest obecnie najmłodszym na Uniwersytecie Zielonogórskim wydawnictwem pełniącym
funkcję studenckiego forum wymiany myśli naukowej. Nasz interdyscyplinarny
periodyk, choć młody, doczekał się już kilku ważnych osiągnięć.
Ośmieleni pomyślnym debiutem, postawiliśmy przed sobą odważne cele.
Najważniejszym z nich jest nadanie naszym zeszytom statusu czasopisma recenzowanego.
Ten istotny element przygotowania do parametryzacji jest wspólnym efektem
ambicji redakcji i studentów. Nad poziomem artykułów w tym tomie czuwa już nie
tylko Rada Naukowa oraz Rada Redakcyjna, ale i Recenzenci. Teksty zostały ocenione
przez naukowców Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz recenzentów zewnętrznych.
Drugą ważną decyzją było otwarcie się periodyku na studentów spoza naszego
ośrodka akademickiego. Obecnie „Antea” oferuje możliwość publikacji tekstów także
studentom z innych uniwersytetów (zapewniając naturalne pierwszeństwo reprezentantom
Alma Mater).
Trzecim wreszcie sukcesem jest poszerzenie Rady Redakcyjnej o przedstawicieli
samorządu studenckiego. Dzięki temu więź „Studenckich Zeszytów Naukowych
i Artystycznych” ze światem młodych naukowców jest jeszcze bardziej ścisła.

[frg. wstępu]

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

ISSN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści