Janusz Adamczyk, Robert Dylewski

Analiza gospodarki odpadami budowlanymi w województwie lubuskim

29,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 154

Format: A5

Rok wydania: 2012

Kategoria:

Opis

Analiza gospodarki odpadami budowlanymi w województwie lubuskim powstała w ramach projektu badawczego własnego N N112 33 9438 w dyscyplinie makro- i mikroekonomii, pt. Ocena poziomu ekoefektywności gospodarki odpadami w województwie lubuskim w kontekście rozwoju zrównoważonego. Analiza systemowa z wykorzystaniem techniki LCA i GIS do optymalizacji gospodarki odpadami. Publikacja została opracowana na podstawie metodologii badań ilościowo-jakościowych, wykorzystujących technikę ankiety. Populację statystyczną stanowiły przede wszystkim firmy, które wykazały, że na terenie województwa lubuskiego w latach 2007-2009 w Wojewódzkim Systemie Odpadowym wytwarzały, odzyskiwały, unieszkodliwiały, transportowały lub przeprowadzały recykling odpadów budowlanych. Populację ograniczono do firm, których przedstawicielstwo znajduje się na terenie badanego województwa, pominięto jednostki wojskowe. Główne kryterium służące wyborowi populacji statystycznej opierało się na doborze tych przedsiębiorstw, które wytwarzały, odzyskiwały, unieszkodliwiały, transportowały lub przeprowadzały recykling odpadów budowlanych z grupy odpadów 17 oraz podgrupy 1701. Działalność związana z odzyskiem, unieszkodliwianiem, transportem, recyklingiem i/lub wytwarzaniem musiała trwać przynajmniej dwa lata w ciągu trzech analizowanych lat.
Celem publikacji jest próba zoptymalizowania systemu gospodarki odpadami budowlanymi na terenie województwa lubuskiego. Teza badawcza głosi, że zastosowanie gminnych punktów gromadzenia odpadów w istotny sposób wpłynie na poprawę efektywności funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.
Książka składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy przybliża wymagania legislacyjne stawiane tej grupie odpadów, prezentuje również założenia planów gospodarki odpadami krajowymi i wojewódzkimi. W drugim rozdziale ukazano obecny stan gospodarki odpadami budowlanymi w województwie lubuskim. Ocenę ekonomiczną i ekologiczną systemu odzysku i wykorzystania odpadów budowlanych w województwie lubuskim zawiera rozdział trzeci, prezentujący studium przypadków odzysku i wykorzystania odpadów budowlanych. W rozdziale czwartym poddano ocenie efektywność ekonomiczną i ekologiczną gospodarki odpadami budowlanymi w województwie lubuskim. Rozdział piąty jest zestawieniem końcowych wniosków wypływających z publikacji.

Dodatkowe informacje

Redaktor

,

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści