Marcin Garbat

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością. Bariery i koszty

39,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 394

Format: B5

Rok wydania: 2013

Kategoria:

Opis

Opracowanie składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale zostały ujęte zagadnienia teoretyczne stanowiące tło rozważań. Usystematyzowano pojęcia dotyczące osób z niepełnosprawnością. Drugi rozdział rozprawy zawiera analizę danych statystycznych dotyczących liczby i struktury osób z niepełnosprawnością w Polsce. Treść trzeciego rozdziału wypełnia analiza systemu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. W ramach analizy przedstawiono strukturę systemu z podziałem na poszczególne szczeble administracji (rządowej, samorządowej) oraz inne instytucje i podmioty systemu, w tym organizacje środowiskowe. Treść czwartego rozdziału to analiza sytemu wspierania zatrudniania i aktywizacji zawodowej. Piąty rozdział zawiera analizę korzyści i kosztów ekonomicznych występujących w systemie. W szóstym rozdziale szczegółowo opisano bariery zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w świetle badań empirycznych przeprowadzonych wśród osób z niepełnosprawnością, pracodawców otwartego i chronionego rynku pracy oraz osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą.
W niniejszej pracy poddano wszechstronnej analizie wiele problemów związanych z oceną instrumentów rynku pracy ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością. Złożoność omawianych zagadnień przesądza o tym, że niektóre wątki mogą zawierać elementy dyskusyjne i zarazem stanowić inspirację do dalszych badań. Studium kończą podsumowanie i ogólne wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy kosztów i barier w systemie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści