Magdalena Skibińska

Aktualne zagadnienia postępowania dowodowego i środków dowodowych w postępowaniu cywilnym, Acta Iuridica lebusana vol. 14

19,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 142

Format: B5

Rok wydania: 2020

Opis

Problematyka postępowania dowodowego i środków dowodowych cieszy się niezmiennym
zainteresowaniem z uwagi na kluczową rolę, jaką instytucje te odgrywają w przebiegu postępowania cywilnego (przede wszystkim rozprawy) i procesie ustalania okoliczności sprawy zgodnie z prawdą. Przepisy regulujące te zagadnienia podlegają również nieustannym zmianom wynikającym z: kolejnych nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz wprowadzania wspólnych regulacji dotyczących
tej kwestii w obszarze europejskiego prawa procesowego. Wśród tych pierwszych najistotniejsze zmiany zostały w ostatnim czasie dokonane ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469). Spośród wprowadzonych w tym zakresie regulacji autorzy
pierwszej części niniejszej monografii poświęcili swoje rozważania interesującym kwestiom pominięcia dowodów w postępowaniu cywilnym i dopuszczenia dowodu z opinii biegłego sporządzonej w innym postępowaniu oraz odrębnościom w postępowaniu
dowodowym w przywróconym postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych.

[frg. wstępu]

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści