Maciej Kłodawski, Martyna Łaszewska - Hellriegel

Aktualne problemy stosowania prawa , Acta Iurisdica Lebusana, vol 9

23,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 174

Format: B5

Rok wydania: 2019

Opis

Nie budzi wątpliwości stwierdzenie, że stosowanie prawa jest zespołem złożonych
czynności w zakresie sfery normatywnej i faktycznej. Umiejętność prawidłowego
ustalenia przebiegu zdarzeń na potrzeby rozstrzygnięcia o możliwości odniesienia
do nich obowiązującego prawa, którego uprzednie zrekonstruowanie wymaga szerokiej
wiedzy o interpretacji prawniczej, łączy się nierozerwalnie z potrzebą wnikliwego
spojrzenia na liczne problemy pojawiające się w obu wspomnianych sferach.
Zarazem można się zgodzić, że postępujące skomplikowanie relacji społeczno-
-gospodarczych indukuje (oraz jest indukowane przez) przyrost norm prawnych.
Te ostatnie zaś, zwłaszcza w ramach dążenia do zapewnienia ich przystawalności
do narastających zawiłości w rzeczywistości pozaprawnej, tworzą rozmaite relacje,
które podmiot stosujący prawy powinien potrafić wychwytywać i odpowiednio
kwalifikować.

[frg. wstępu]

Dodatkowe informacje

Redaktor

,

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści