Elżbieta Papiór

Akceptacja norm społecznych. Badania podłużne młodzieży słubickiej

10,50 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 270

Format: B5

Rok wydania: 2004

Kategoria:

Opis

Praca E. Papiór jest monografią o młodzieży małego miasta przygranicznego, napisaną jednak z intencją ukazania nastawienia tej młodzieży do norm społecznych. Autorka wykorzystała w swojej pracy wyniki badań panelowych przeprowadzonych przez zespół, którym kierował e. Hajduk. Wybór problemu do analizy ma uwarunkowanie nie tylko w bogatym zbiorze danych empirycznych. Autorka, wykorzystując wyniki badań panelowych, zmierzała do sprawdzenia zasadności poglądu intensywnie upowszechnianego też przez media o rozchwianiu ładu społecznego, szczególnie w społecznościach pogranicza Polski. (…) Badania panelowe ułatwiły ustalenie, jak wiek respondentów i doświadczenie życiowe ograniczają gotowość respektowania norm społecznych. Nasze rozpoznanie stanu badań empirycznych na pograniczu zachodniej Polski skłania do upowszechnienia opinii o wyłączności naszych badań pewnego procesu społecznego – procesu socjalizacji młodzieży małego miasta przygranicznego, zachodzącego w okresie radykalnych zamian ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Zmiany te przyniosły rozchwianie ładu społecznego, społecznej kontroli zachowań ludzi w rolach publicznych. Ukazane przez nas wyniki służyć mogą do socjologicznego opisu przekonań, aspiracji, hierarchii wartości pokolenia socjalizowanego przez instytucje lub grupę poddawane presji przeobrażeń w makrostrukturze polskiego społeczeństwa.

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści