Dariusz Dolański

50 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze

5,25 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 122

Format: B5

Rok wydania: 2005

Opis

28 kwietnia 1954 roku powstał w Zielonej Górze oddział Polskiego Towarzy­stwa Historycznego – jest to godne odnotowania, Towarzystwo stało się bo­wiem zalążkiem prowadzonych na szerszą skalę badań naukowych w Winnym Grodzie. Tym samym historycy zainicjowali ruch naukowy, który dzięki wysił­kowi przedstawicieli innych dyscyplin zaowocował powołaniem 10 lat później Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, a w końcu obu zielonogórskich uczelni – inżynierskiej i pedagogicznej – które po połączeniu stanowią dziś Uniwersy­tet Zielonogórski. Na tę książkę składają się teksty badaczy starszego pokolenia, którzy przy­pominają atmosferę minionych lat, czasów gdy współtworzyli naukowe śro­dowisko historyczne i historyków młodszych, którzy spojrzeli na tamte czasy przez pryzmat archiwalnych dokumentów i publikacyjnych dokonań. Jest więc ona pomostem między tradycją i przeszłością a dniem dzisiejszym i perspek­tywami na przyszłość.
[Ze Słowa wstępn

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści