O nas

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (OW) powstała w 2001 roku z połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego.

Od momentu swego powstania OW służy nauce polskiej, a w szczególności społeczności akademickiej Zielonej Góry. OW wydaje i rozpowszechnia publikacje włączone do rocznego planu wydawniczego. Są to książki dydaktyczne (skrypty, podręczniki) oraz naukowe (rozprawy doktorskie i habilitacyjne, monografie, prace zbiorowe, zeszyty naukowe, materiały konferencyjne itp.).

Autorami książek są przede wszystkim pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od wielu lat OW uczestniczy w krajowych imprezach targowo-wystawienniczych.