Kontakt


Oficyna Wydawnicza

 ul. Podgórna 50, Budynek A4, 65-246 Zielona Góra
 (68) 328 7864
 789 442 280
 sekretariat@ow.uz.zgora.pl


Dystrybucja / Moderacja strony / Zamówienia

lic. Małgorzata Bulczyńska
 (68) 328 7844
 ksiegarnia@ow.uz.zgora.pl
 M.Bulczynska@ow.uz.zgora.pl


Dyrektor

inż. Franciszek Runiec
 (68) 328 7863
 503 526 947
 f.runiec@ow.uz.zgora.pl

Z-ca Dyrektora, Redaktor Naczelny

mgr Agnieszka Gruszka
 (68) 328 4715
 789 442 146
 a.gruszka@ow.uz.zgora.pl


Sekretariat

mgr Karolina Kubicz-Kowalska
 (68) 328 7864
 789 442 280
 sekretariat@ow.uz.zgora.pl

Dystrybucja

 (68) 328 7844
 ksiegarnia@ow.uz.zgora.pl

Poligrafia

 (68) 328 2718


Redaktorzy

mgr Ewa Popiłka
Starszy redaktor
 (68) 328 2449

mgr Beata Szczeszek
Starszy redaktor
 (68) 328 2635

mgr inż. Ela Kościańska
Redaktor techniczny
 (68) 328 4700
 789 442 135

mgr Aldona Reich
Redaktor – korektor
 (68) 328 4700
 789 442 135

mgr Arkadiusz Sroka
Redaktor techniczny
 (68) 328 2602

mgr inż. Anna Strzyżewska
Starszy redaktor techniczny
 (68) 328 2713