Uniwersytet Zielonogórski
Wyślij wiadomość Strona główna
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 
 
Strona główna > Książki dostępne w Instytutach

Publikacje dostępne w instytutach kierunkowych

Formal Verification of Logic Controller Specification by Means of Model Checking

grobelna_formal.jpg

Iwona Grobelna,  Formal Verification of Logic Controller Specification by Means of Model Checking, Zielona Góra 2013.


Pobierz Wprowadzenie
Pobierz Spis treści

Comparative annalysis of weakly non-line self-excited oscillations in autonomous analogue nad digital cirtuis

krzyk.jpg

Przemysław Krzyk,  Comparative annalysis of weakly non-line self-excited oscillations in autonomous analogue nad digital cirtuis, Zielona Góra 2011.


Pobierz Wstęp
Streszczenie
Spis treści

Publikacja dostępna w sekretariacie IME

Analiza błędów i ocena niepewności cyfrowych pomiarów podstawowych parametrów sygnałów

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

Sienkowski-Monografia-Okładka_4_cm_(300_DPI).jpg

Sergiusz Siankowski, Analiza błędów i ocena niepewności cyfrowych pomiarów podstawowych parametrów sygnałów, "Elektrotechnika i elektronika", s. 176, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2011.


Pobierz Wstęp
Streszczenie
Spis treści

Analiza właściwości wybranych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów w pomiarze zespolonego stosunku napięć

krajewski.jpg

Mariusz Krajewski, Analiza właściwości wybranych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów w pomiarze zespolonego stosunku napięć, Zielona Góra 2010.


Pobierz Spis treści
Streszczenie
Wstęp


Publikacja dostępna w sekretariacie IME

Projektowanie cyfrowych filtrów quasi-odwrotnych w klasie układów nieprzyczynowych

OkladkMKoziol_mniejsza.jpg

Mirosław Kozioł, Projektowanie cyfrowych filtrów quasi-odwrotnych w klasie układów nieprzyczynowych, Zielona Góra 2006.


Pobierz Wstęp
Streszczenie
Spis treści

Publikacja dostępna w sekretariacie IME

Wybrane problemy ekploatacji maszyn

laber.jpg

Stanisław Laber, Wybrane problemy ekploatacji maszyn, s. 262, oprawa twarda, Zielona Góra 2011.Pobierz Spis treści
Pobierz Wprowadzenie

Zastosowanie operatorów cykloparametrycznych do reprezentacji układów okresowo zmiennych

klosinski.JPG

Radosław Kłosiński, Zastosowanie operatorów cykloparametrycznych do reprezentacji układów okresowo zmiennych, s. 162, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2011.


Pobierz Spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz Streszczenie


Książkę można nabyć kontaktując się z autorem, r.klosinski@ime.uz.zgora.pl

Komparacja impedancji w układach z cyfrowymi źródłami napięć sinusoidalnych

rybski_komp_imp_w_ukl_001.jpg

Ryszardm Rybski, Komparacja impedancji w układach z cyfrowymi źródłami napięć sinusoidalnych, Zielona Góra 2007.

Pobierz Spis treści
Rozdział 1 
Streszczenie

Publikacja dostępna w sekretariacie IME

Technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie kształcenia

Technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie kształcenia, red. J. Jędryczkowski, s. 188, B5, Zielona Góra 2011

Publikacja dostępna W Katedrze Mediów i Technologii Informacyjnych UZ

Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych

al. Wojska Polskiego 69

65-768 Zielona Góra

tel. +48 68 3283191

email: sekretariat@kmti.uz.zgora.pl

http://www.kmti.uz.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=49

Bądź odpowiedzialny. Wychowanie do odpowiedzialności i partnerstwa w rodzinie. Opis programu edukacyjnego i jego realizacji

wychowanie_do_odpowiedzialnosci.JPG

K. Wąż (red.),  Bądź odpowiedzialny. Wychowanie do odpowiedzialności i partnerstwa w rodzinie. Opis programu edukacyjnego i jego realizacji, s. 253, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2009, (dodruk). Publikacja do nabycia w Zakładzie Poradnictwa i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Niniejsza publikacja jest opisem programu edukacyjnego „Bądź odpowiedzialny - wychowanie do odpowiedzialności i partnerstwa w rodzinie", jego realizacji i ewaluacji. W programie wykorzystano elementy amerykańskiego projektu edukacyjnego „Baby Think It Over". Pomysł zastosowania do realizacji celów edukacyjnych symulatora opieki nad niemowlęciem był dla nas podstawą do stworzenia całkowicie nowego, dostosowanego do polskich realiów edukacyjnych, kulturowych i światopoglądowych programu wychowania prorodzinnego.
Na świecie realizowane są różne typy wychowania seksualnego. W naszych pra­cach kierowaliśmy się zasadami, na których opiera się koncepcja wycho­wania seksualnego, traktowanego jako przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego. Wiąże ona (w odróżnieniu od populacyjnego wychowania seksualnego, tradycyjnej, zdehumanizowanej edukacji seksualnej, omawiają­cej przede wszystkim biologiczny aspekt współżycia seksualnego, czy też liberalnej koncepcji wychowania do więzi międzyludzkiej i międzyosobniczego ko­munikowania się) szeroko pojmowane wychowanie seksualne przede wszystkim z przygotowaniem do pełnienia przyszłych ról małżeńskich. Przy czym wychowanie seksualne jest w tej koncepcji tylko składnikiem przygotowania do dorosłego życia w ogóle. Małżeństwo jest widziane w sposób daleko szerszy niż tylko współżycie sek­sualne dwojga osób, lecz ujmowane jest w pełnym zakresie jego psychologicznych, ekonomicznych i społecznych skutków i uwarunkowań. W tym typie edukacji sek­sualnej rodzicielstwo jest uznawane za jedną z głównych wartości i ważny cel życia człowieka.

[Ze Wstępu]

Selected topics in the mechanics os inhomogeneous media

selected.jpg

Selected topics in the mechanics os inhomogeneous media, red. Cz. Woźniak, R. Świtka, M. Kuczma, s. 270, B5, oprawa twarda, Zielona Góra 2006Publikacja dostępna w Zakładzie Mechaniki Budowli:
http://www.ib.uz.zgora.pl/zmb.html

O człowieku i jego rozwoju nie tylko seksualnym

oczlowiekuijegorozwoju.jpg

Z. Izdebski (red.), O człowieku i jego rozwoju nie tylko seksualnym, s. 567, A5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2009. Publikacja do nabycia w Zakładzie Poradnictwa i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

m.in.:

 
M. Beisert, Teorie zintegrowane – szansa na zrozumienie i leczenie pedofilii, D. Cichy, A. Strumieńska-Doktór, Miejsce higieny w reformach szkolnych, R. Dębski, Antykoncepcja – metoda zapobiegania niepożądanej ciąży, L. Gapik, Funkcjonowanie seksualne w normie i patologii, K. Imieliński, Ch. Imieliński, A. Imieliński, Idea pokoju Alberta Schweitzera a współczesna edukacja, Z. Izdebski, Związki i relacje z partnerem w cyklu życia, K. Komosińska, Otyłość jako jedna z chorób cywilizacyjnych, M. Korelak, Wiedza o człowieku, zdrowiu i higienie w polskich programach nauczania (od XVIII do XX wieku), A. Kowalewska, Palenie tytoniu przez rodziców a rozwój i zdrowie dzieci i młodzieży.

[Ze Spisu treści]

   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2009 .:. D&C by: JARY