Uniwersytet Zielonogórski
Wyślij wiadomość Strona główna
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 
 
Strona główna > Zapowiedzi

Wkrótce w Oficynie Wydawniczej ukażą się:

„Scripta Humana”, t. 8: Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, red. E. Bednarczyk-Stefaniak, A. Seul

Z. Wołk, Socjologia versus Pedagogika Andrzeja Radziewicz-Winnickiego (zarys akademickiej aktywności)


"Studia Zachodnie", t. 19


Zielona Góra przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, cz. 1, red. B. Burda, L. Kania, A. Polak, M. Szymczak


"In Gremium", t. 11


Strategie aktywizacji społecznej. Między indywidualizmem a społeczeństwem obywatelskim
, red. Piotr Nieporowski, Elżbieta Staniec


"Psychologiczne Zeszyty Naukowe", nr 3, Człowiek w całokształcie życia: rodzina – edukacja – praca, red. T. Rongińska


"Relacje. Studia z nauk społecznych", nr 3, red. Z. Wołk


J. Szelka, Vademecum wykonywania opracowań naukowych


L. Libera, Dzieci Słowackiego i inne szcice romantyczne

   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2009 .:. D&C by: JARY