Uniwersytet Zielonogórski
Wyślij wiadomość Strona główna
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 
 
Strona główna > Zapowiedzi

Wkrótce w Oficynie Wydawniczej ukażą się:

Iwona Pałucka-Czerniak, Stabilność i wariantywność języka protokołów w „Księdze cechu piwowarów krakowskich (1729-1780) w ujęciu genologicznym i pragmalingwistycznym


Abdrahman Alsabry,
Charakterystyka energetyczna budynków w świetle zagadnień fizyki cieplnej budowli


Profesor Tadeusz Biliński. 60 lat działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej, stowarzyszeniowej, sejmowej
, red. Wojciech Eckert


Krytyka muzyczna. Krytyka operowa
, red. Michał Bristiger, Rafał Ciesielski


International Studies on Sparrows
, Vol. 39, ed. Leszek Jerzak

Sławomir Kłos,
The Simulation of Manufacturing Systems with Tecnomatix Plant Simulation


Anna Łuczak, Od muzyki do matematyki. Kształtowanie pojęć matematycznych w edukacji muzycznej dzieci


„Studia wschodniosłowiańskie. Literatura i język” 2, red. Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Aleksandra Urban-Podolan


Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych
, red. Grażyna Miłkowska, Ernest Magda


Psychologiczne Zeszyty Naukowe, Półrocznik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
, nr 2/2017, Człowiek w całokształcie życia: rodzina – edukacja – praca, red. Tatiana Rongińskia


Justyna Patalas-Maliszewska, Methods and Tools for the Knowledge Management in Manufacturing Companies


Odpowiedzialność prawna za błąd w sztuce lekarskiej, red. Martyna Łaszewska-Hellriegel, Sławomir Maciejewsk,
Acta Iuridica Lebusana vol. 4,


   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2009 .:. D&C by: JARY